• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 14

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

24 ส.ค. 66 23