• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
แหล่งท่องเที่ยว

 

บึงกลอ สถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย 

บึงกลอ อยู่ติดถนนโนนสูง-มิตรภาพ เป็นสถานที่  

พักผ่อนและออกกำลังกาย  อยู่ห่างจากสำนักงาน

เทศบาลตำบลใหม่  ประมาณ 500 เมตร

ไปทางที่ว่าการอำเภอโนนสูง