• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยว(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลตำบลใหม่

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

20 ก.ค. 66 139