• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

5 ก.ค. 66 172