• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลใหม่ ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

30 มิ.ย. 66 60