• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บททางสาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรี 8 มกราคม 2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

27 มิ.ย. 66 64