• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยแรก ครั้งที่1 พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

28 พ.ย. 65 222