• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

รายงานการเงิน การคลัง

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

23 เม.ย. 64 333